เกี่ยวกับเรา

การศึกษาด้านการถ่ายภาพ
-วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สาขาการถ่ายภาพและวีดีทัศน์ แผนกวิชาช่างภาพ อำนวยการสอนโดย อ.สุนทร ทับอัตตานนท์
- วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร แผนกช่างภาพ ชมรมช่างภาพสารพัดช่างพระนคร อำนวยการสอนโดย อ.สุมาลี บุญยฤทธิ์
- วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี แผนกวิชาช่างภาพ อำนวยการสอนโดย อ.พุทธินคร ต้อยสำราญ
ผลงานรางวัลเกี่ยวกับการถ่ายภาพ
-ชนะเลิศ การประกวดภาพถ่ายของนศ.รุ่น45 แผนกช่างภาพ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
-รางวัลชมเชยอันดับที่15การประกวดภาพถ่ายหัวข้อ "บ้านสมเด็จย่า...บ้านแห่งความทรงจำ"
-ได้รับเกียรติจัดแสดงภาพในนิทรรศการ "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า" ณ.อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า5ธค.2554-25ธค.2554
-รางวัลชมเชย ประกวดภาพถ่ายหัวข้อ "Think ASEAN" "คิดอย่างอาเซียน"“ในความต่าง ทางวัฒนธรรม เราอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ จัดโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
-ได้รับเกียรติจัดแสดงภาพในนิทรรศการ "เล่าเรื่องด้วยภาพ เรียนรู้ความต่าง มองประชาคมอาเซียน"สถานที่ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)ระหว่างวันจันทร์ที่ 24 กันยายน - วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2555
-ได้รับเกียรติตีพิมพ์ภาพลงในหนังสือ "Learning & Sharing" "คิดอย่างอาเซียน" ของสสค. ชื่อภาพ"โลกแห่งการเรียนรู้คือใบเดียวกัน"คำวิจารณ์ภาพโดย อ.ธีรภาพ โลหิตกุล
-รางวัลเหรียญเงินชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่8 และการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 1 จัดโดยสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ หัวข้อ "ธรรมชาติกับธรรมะ"ประเภทไฟล์ดิจิทัลภาพสี หัวข้อ "ภาพภูมิทัศน์
-ได้รับเกียรติจัดแสดงภาพชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่8 และการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 1จัดโดยสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ณ.ศูนย์การค้าสยามพาราก้อน ระหว่างวันที่18-24พฤษภาคม2556
-ได้รับเกียรติตีพิมพ์ภาพลงในหนังสือ ธรรมชาติกับธรรมะ จัดพิมพ์โดยสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ เขียนบรรยายธรรมะกำกับภาพโดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี รายได้จากการจำหน่ายร่วมสมทบทุนสร้าง"วัดป่าวิมุตตยาลัย"

Visitors: 17,679